Iværksættere strømmede til nyt lokalt iværksætterkursus

Mængden af tilmeldinger voksede til mere end det femdobbelte, da Faaborg-Midtfyn Kommune arrangerede kursus i Faaborg i stedet for Svendborg. Tæt på 50 iværksættere fra vidt forskellige brancher deltog, da Faaborg-Midtfyn Kommune her i efteråret for første gang i syv år tilbød opstartskursus for iværksættere internt i kommunen. Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder i forvejen kurser hos Fremtidsfabrikken i Svendborg, men antallet af tilmeldinger plejer at begrænse sig til 7-10 stykker ud af 36 mulige pladser. “Det modsvarer ikke det behov, vi ved, der er i kommunen med nye iværksætter. Så vi har i lang tid gerne villet  arrangere et lokalt kursus,” siger erhvervskonsulent ved Faaborg-Midtfyn Kommune, John Mogensen, som var kursusleder. Interessen oversteg dog hans forventninger, og der var også flere forskellige brancher repræsenteret og en mere ligelig kønsfordeling, end der normalt er i Svendborg. Her plejer kvinder fra kreative brancher eller alternativ behandling at være i overtal. Personlig rådgivning Kurset, som er gratis, bestod af seks afteners undervisning ved  blandt andet advokater, revisorer, forsikringsfolk og bankrådgivere. Som noget nyt var der på dette kursus en syvende aften, hvor deltagerne kunne få personlig rådgivning af de eksperter, der havde undervist dem. Erhvervsrådets næstformand, Johnny Poulsen fra Ryslinge Tagdækning, var til stede den sidste aften, og han betegner kurset som en ubetinget succes. “Det var virkelig positivt. Man kunne mærke iværksætter-energien,” siger han. Også midtfynsk interesse Præcis hvorfor det lokale kursus, som blev holdt i byrådssalen i Faaborg, tiltrak så mange flere end kurserne i Svendborg, er John Mogensen usikker på. “Især fordi, der også kom mange fra Midtfyn, som jo ellers har lige så nemt ved at tage til Svendborg eller Odense,” bemærker han. Han går nu i gang med en evaluering. Planen er foreløbig at forsætte med at holde to årlige kurser i Svendborg og supplere med to i Faaborg. “Så er der ingen, der skal vente et halvt år, hvis de gerne vil i gang,” forklarer John Mogensen.