Erhvervsrådet har – selvfølgelig – lavet et høringssvar til Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervsstrategi.

Vi er enige om at blandt andet netværk er vigtigt for at vi kan skabe endnu bedre muligheder for det lokale erhversliv, og vi stiller os som forening også til rådighed for at facilitere netværk og deling af viden, eksempelvis igennem vores netværk “Et godt Råd“.

En del virksomheder i området er udfordret i forhold til rekrutering af kvalificeret arbejdskraft. Derfor foreslår vi, at vi sammen i kommunen skaber en praktikplads-garanti for unge, som bor i Faaborg-Midtfyn Kommune og som ønsker en erhvervsfaglig uddannelse. På den måde kan vi også sikre, at flere bliver boende i området.