Erhvervsrådet har fået ny formand for første gang i sin historie. Arne Brunholm overlod på generalforsamlingen rorpinden til Johnny Poulsen fra Ryslinge Tagdækning, som har været næstformand i et par valgperioder.

“Johnny (Poulsen, red) og jeg har arbejdet sammen i flere år, og jeg ved, at han er den rigtige mand. Når den rigtige aftager er der, skal man slå til. Erhvervsrådet er i gode hænder med Johnny”, siger Arne Brunholm.

De to har byttet plads, så Arne Brunholm nu er næstformand, så deres parløb fortsætter næsten uændret. Det var da også et helt udramatisk formandsskifte.

“Arne spurgte mig om mandagen, hvor jeg sagde nej. Min virksomhed er et sted lige nu, hvor den fylder meget og kræver mig meget. Men det her er også spændende og der sker noget med erhvervslivet og foreningen nu, så da han spurgte mig tirsdag, var mit svar tja, måske. Og onsdag sagde jeg så ja,” griner Johnny Poulsen.

På fælles medlems-charmeoffensiv

Det seneste år er der sket meget i erhvervsrådet. Bestyrelsen har lagt sig i selen for at skabe flere aktiviteter og arrangementer for medlemmerne. Det er blevet til arrangements-rækken “Et godt Råd“, hvor der i løbet af det næste år er et fast arrangement om måneden, bortset fra juli. Arrangementerne er gratis for medlemmerne.

“Vi vil gerne være attraktive for medlemmerne – og jo flere medlemmer vi får, jo stærkere stemme har vi i kommunen,” siger Johnny Poulsen. Derfor er arrangements-rækken også tænkt som et trækplaster til nye medlemmer. Foreningen bejler særligt til de dele af kommunen, hvor medlemsskaren er lav, eksempelvis Årslev og Ryslinge.

“‘Medlemmerne af Midtfyns Erhvervsforening har tidligere været fødte medlemmer af erhvervsrådet. Det er de ikke længere. Derfor skal vi ud og “hverve” dem igen. Det er gået rigtig godt indtil videre. Sammen med dem, vil vi forsøge at få flere med fra Ryslinge og Årslev, som også har deres egne erhvervsforeninger,” siger den nye formand.

Målet er at få så mange medlemmer i foreningen, at der er økonomi til at ansætte en koordinator, som frigiver nogle kræfter og professionaliserer foreningen, så der kan komme flere aktiviteter og tages hånd om flere politiske og praktiske forhold for erhvervlivet i kommunen.

 

Bestyrelsen efter generalforsamlingen

  • Formand: Johnny Poulsen
  • Næstformand: Arne Brunholm
  • Sekretær: Solveig Mørk Hansen
  • Kasserer: Niels Nyboe
  • Bestyrelsesmedlem: Hans La Cour
  • Bestyrelsesmedlem; Alexander Mygind Andersen
  • Bestyrelsesmedlem: Åben plads – forbeholdt en virksomhed fra den nordlige del af kommunen

 

Derudover sidder Borgmester, viceborgmester og en repræsentant for LO med i bestyrelsen