Teksten her er skrevet af Lene Oleander m.fl i Faaborg-Midtfyn Kommunens jobcenter

Det koster penge, når Jobcentret skal hjælpe ledige borgere i arbejde. Og skåret ind til benet betyder det, at der er flere penge til børn og ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune, jo længere ledigheden bringes ned.

Kommunens finansiering til at hjælpe ledige i job kommer fra henholdsvis et statsligt bloktilskud og fra direkte refusioner fra staten for afholdte udgifter. Men ved årsskiftet blev sammensætningen af bloktilskud og refusioner ændret, så bloktilskuddet udgør en større del end tidligere. Og bloktilskuddet er, i modsætning til refusionen, ikke direkte afhængig af kommunens udgifter til ledige borgere.

Derfor får de kommuner, som klarer sig godt på beskæftigelsesområdet, fremover flere penge til kommunens øvrige områder. Det betyder, at vi som kommuner får ekstra midler til at løfte andre opgaver – for eksempel børnehaver, skoler, hjemmehjælp, veje og kultur – hvis vi kan få flere folk i arbejde.

Og det er her, I i erhvervslivet kommer ind i billedet. For som erhvervsdrivende kan du bidrage til at løfte beskæftigelsen – og samtidig sikre dig ny arbejdskraft.

Eksempel: Kommer fem kontanthjælpsmodtagere i job, kan det betale en lærers årsløn

I gennemsnit har kommunen forsørgesseludgifter til en person på kontanthjælp for 120.000 kroner årligt. Af disse refunderes 23 procent. Kommunen bruger derfor cirka 92.000 kroner årligt pr. kontanthjælpsmodtager (fraregnet rådgivning og sagsbehandling i Jobcentret).

Omkring fem kontanthjælpsmodtagere i job kan altså sikre endnu en lærer på den lokale skoler eller flere pædagoger og sosu-hjælpere til vores institutioner. Og der er fortsat langt over 100 kontanthjælpsmodtagere her i Faaborg-Midtfyn, som er klar til at lære nyt og blive opkvalificeret, så de kan bidrage i din virksomhed.

Hvis vi sammen løfter i flok, kan vi altså gøre en forskel for vores børn og ældre. Udover at øge produktionen i virksomheden, naturligvis. Lad os sammen løfte beskæftigelsen og flytte pengene over, hvor de gør allermest gavn.

Kontakt Jobcentrets rekrutterings-telefon på 72 53 74 50 eller læs mere på https://www.fmk.dk/erhverv/arbejdskraft/jobcenterets-virksomhedsservice/  hvis du vil vide mere om, hvordan du kan hjælpe ledige tættere på job – og samtidig sikre arbejdskraft til din virksomhed.