Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har fået en kort opdatering fra kommunen på de høringssvar, der er afgivet i forbindelse med kommunens erhvervsstrategi. Der er kommet flere interessante input, og selvfølgelig også vores eget. Vi glæder os til at være med i nærmeste kreds i forbindelse med arbejdet og implementeringen af strategien. 

Det går godt i forneingen. Vi har set en stor udvikling i antallet af nye medlemmer i løbet af det seneste år. Vi har ringet rundt for at udvide antallet af medlemmer omkring Midtfyn. 42 % af dem vi har ringet til, er gået med i vores erhvervsråd og flere af dem har vi allerede hilst på til netværksarrangementerne, og glæder os til at møde flere nye medlemmer fremover. 

Netværksmøderne Et godt Råd er en succes

Der har været stor interesse for netværksmøderne og de er taget rigtig godt imod. Der er fortsat en rigtig stor opbakning til møderne. Senest gav Finn Nørbygaard sin historie. Og selv om det lå lige i opstarten efter sommerferien og nogle endda stadig var på ferie, var det også en stor succes  med omkring 70 deltagere. De fleste tilbagemeldinger vi hører er positive. Det bliver fremhævet at: Det er godt, at man kender emner og oplægsholdere på forhånd, at man kan regne med datoerne langt frem i tiden og at indholdet er rigtig godt.

Vi er glade for den positive modtagelse af konceptet og arbejder allerede nu på at få navne på næste års netværksmøder.

Generalforsamling 2020

Vi er så småt begyndt at forberede vores generalforsamling, og her har vi talt om nogle navne der kunne komme og fortælle, men vi ønsker at inddrage vores medlemmer. Derfor vil vi gerne høre hvem I ønsker at høre til generalforsamlingen for 2019, som vil finde sted primo 2020.