Nyt fra bestyrelsen, december 2019

Bestyrelsen har arbejdet på nyt logo til foreningen. Vi mener nemlig ikke, at det nuværende er tydeligt nok i forhold til vores vision. Vi ønsker at udtrykke vores strategi på en anden måde, og desuden mener vi, at det gamle logo er svært at bruge udadtil. 

Vi har fået nogle rigtig gode forslag, som vi glæder os til at vise frem. Vi har også samlet en liste med nye medlemmer som er klar nu, vi begynder at arbejde på at få flere medlemmer ind i vores forening. 

 

Vores arbejde med at sikre praktikpladser i kommunen er fortsat utrolig vigtigt. Der er nemlig stadig flere unge, som ikke kommer til at gennemføre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde lokale praktikpladser.

Kommunen har derfor nedsat et udvalg som skal hjælpe med at finde ud af, hvordan vi kan lave en praktikpladsgaranti, og hvad det skal betyder at der er “garanti”. Vi kan naturligvis ikke give en 100% garanti til alle til alle tider, men det skal være muligt at finde et  praktiksted i Faaborg-Midtfyn kommune, så vores unge ikke behøver rejse langt for at få en uddannelse. Det gavner nemlig både de unge, og hjælper kommunen med at holde de unge “hjemme”, så vi også har arbejdskraften, når de er uddannede.

Lige nu manger ca 70 en praktikplads i kommunen. Det skyldes blandt andet, at det er svært at komme rundt, så man ikke kan tage en praktikplads langt fra hvor man bor uden kørekort og egen bil. Derudover ser det også ud til at det er svært at finde en praktikplads.

Erhvervsrådet er repræsenteret i kommunens udvalg med Arne Brunholm og Karsten Lykkegaard. Desuden er Flemming Sørensen også med som repræsentant for LO, så erhvervsrådet er godt repræsenteret i udvaldet. Vi lægger et stort arbejde i at vi kan sikre mulighederne for erhvervsuddannelser til de unge. Se også artiklen her

Kommunen har inviteret til nytårstaffel den 15.01.20  handler om at værne om dig selv og dine medarbejdere. Det mener vi er vigtigt at holde fokus på for at skabe en attraktiv og stolt erhvervskommune. Derfor opfordrer vi vores virksomheder til at bakke op om arrangementet i Idrætscenter Midtfyn. Vi glæder os til endnu engang at få gang i et anderledes netværksmøde. 

 

Et godt råd bliver en realitet som starter op igen i januar 2020, hvor vi lærer om, hvordan banken læser dit regnskab. Vi har oplevet at 1,5 time går meget stærkt i det gode selskab, derfor har vi valgt at udvide til 2 timer for flere af netværksmøderne. Der er kommet mange gode bud på emner til indhold på vores netværksmøde. vi vil stadig gerne have dit bud på hvad du kunne tænke dig at hører om. Vi kommer ud med en helt færdig plan så snart den er klar. Både hvad angår datoer og emner. 

 

Verdensmålene er blevet italesat, og vi har besluttet at lave et netværksmøde i 2020, som vi I bestyrelsen selv vil deltage i for at få inspiration. Derefter vil vi arbejde med verdensmålene i bestyrelsen. 

 

Kommunen har tidligere lavet en screening af verdensmålene, og hvad den arbejder med og hvad der kunne være relevant. Vi overvejer om det vil være muligt at gøre listen tilgængelig, sådan at virksomhederne kan fortælle om det eksempelvis i forbindelse med udbud.

Hjemmesiden har vi besluttet at forbedre så den bliver nemmere at arbejde med. Desuden vil vi gerne lave en underside, som synliggøre hvilke udvalg vi arbejder I, og hvem der evt. er med i det udvalg sådan at det er nemmere for virksomheder at kontakte den rigtige, samt at give overblik.

 

Bestyrelsen takker for et fantastisk og udviklende år for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. Vi er blevet flere medlemmer og har haft et langt højere aktivitetsniveau end de foregående år. Tak for opbakningen. Lad og blive endnu flere og få endnu mere energi i 2020.