Bestyrelsen har holdt årets første bestyrelsesmøde, som handlede meget om den kommende generalforsamling 12. marts (husk at tilmelde dig), og om, hvordan vi vil arbejde med de 17 verdensmål i den kommende tid. Derudover kan vi også præsentere nogle nye ideer til, hvordan vi kan styrke virksomhederne og kommunen igennem praktikpladsgaranti og virksomhedernes muligheder for at ansætte fleksjobbere. 

Verdensmålene din hverdag

Bestyrelsen arbejder for alvor med de 17 verdensmål efter vores seneste netværksmøde i “et godt råd”, hvor Steen Hildebrandt holdt oplæg om netop bæredygtighed og forandringsledelse. I den kommende tid vil vi have fokus på, hvordan vi tænker målene ind i arrangementer og hverdagen, så vi -store som små – er med til at styrke

Vi har etableret en god kontakt til kommunens nye erhvervskonsulent, som vil deltage i vores fremtidige møder for at sikre et godt samarbejde. 

Hjælp fleksjobbere i arbejde – det styrker både virksomheden, fleksjobberen og kommunen

Vi arbejder også på en idé til, sammen med kommunen at se på, hvordan vi kan få flere fleksjobbere ud i virksomhederne. Faaborg-Midtfyn Kommune har lige nu 3.425 borgere, som er tilkendt fleksjob-ordningen og som vores medlemmer derfor har mulighed for at hjælpe til at kunne være i fleksjob. Mon det kunne give mening for dig at ansætte en medarbejder i få timer om ugen og gøre en forskel for både den enkelte og kommunen. 

Ny hjemmeside med lettere adgang til bestyrelsen

Vi arbejder stadigvæk på den nye og opdateret hjemmeside. Vi ønsker fremover at være mere klar omkring, hvilke mindre udvalg vi arbejder på i bestyrelsen, sådan at det er nemt for dig som medlem at kunne vælge eksempelvis #Uddannelse og så få vist hvem der kan kontaktes vedrørende dette emne. Vi håber at det vil gøre adgangen fra medlemmer til bestyrelsen kortere og enklere. 

Praktikpladsgaranti

Vi har et ønske om at vores kommune kan give en garanti for praktikpladser, det vil glæde os at kunne hjælpe kommunens unge mennesker sammen med din virksomhed. Det samme gælder vores erhvervs rygsæk som sikre at skoleklasserne kan komme ud og besøge virksomheder.

 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen 12. marts på Brobyværk Kro er blevet forberedt på dette bestyrelsesmøde og vi glæder os stadig til at holde en rigtig god generalforsamling sammen med vores medlemmer. Der plejer heldigvis at komme mange medlemmer til en festlig aften med god mad, et interessant foredrag, uddeling af priserne for Årets Iværksætter og Årets Virksomhed.

Indkomne forslag til sendes til formand@fm-erhverv.dk inden d. 20 februar 2020.

 

Et godt råd har som netværk sat sig fast i bevidstheden og med det seneste netværk med Steen Hildebrandt har vi set en fortsat stor opbakning, og vi glæder os rigtig meget til at præsentere emnerne til generalforsamlingen.