Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har blandt andet arbejdet med ungdomsuddannelser i kommunen, derfor har vi også valgt at række ud til vores medlemmer for at høre, hvem der kunne være interessante at tale med for at få et stærkere bånd mellem uddannelserne, de unge og virksomhederne. Desuden har vi hørt om kommunens bud på en ny erhvervsstrategi som er sat i høring på kommunens hjemmeside

Input til kommunens erhvervsstrategi

Vi har diskuteret erfaringer og idéer som er givet videre til kommunen og dermed forsøgt at flytte kommunen i retning af vores vision om at skabe en af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner i Danmark. Heldigvis er kommunens udspil i store udtræk meget enig med vores vision hvilket vi glæder os over.

Sagsbehandlingen på byggesager er på vej ned

Vi har haft fokus på byggesagerne i kommunen og det går heldigvis i den rigtige retning, kommunen har blandt andet haft stor fokus på fuldt dokumentation til de byggesager der kommer ind, hvilket forventes at have en endnu mere positiv effekt. Der er en positiv udvikling som kan ses på kommunens hjemmeside.

Høringer kan desuden ses på kommunens hjemmeside her: https://www.fmk.dk/politik/hoeringer-og-offentliggoerelser/

Vi vil rigtig gerne slå et slag for, at dem der ringer ind husker, at medarbejderne gør hvad de kan for at klare sagerne hurtigst muligt. Giv dem hellere et “tak for indsatsen” end et møgfald.

Netværksmøderne er kommet godt i gang

Netværksmøderne er blevet taget rigtig godt imod og der er rigtig god stemning, folk taler simpelthen sammen hvilket er præcis det vi ønsker. Det stemmer rigtig godt overens med vores mål at at skabe dit lokale netværk.