Nyt fra Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at øge kommunikationen ud til medlemmerne, dette gennem vores vision: “At skabe en af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner i Danmark”.

Derfor fortæller vi her noget om, hvad vi arbejder på pt, og hvor vi gerne vil hen. Vi vil meget gerne have idéer og input fra dig som medlem.

Bestyrelsen har medlemmer i LAG/SØM. De har fået tilfredsstillende med ansøgninger i år, hvilket er positivt, fordi LAG/SØM støtter i landdistrikter og giver også kulturel værdi. De projekter, som får støtte er derfor med til at udvikle området og landdistrikterne. – Der kigges naturligvis på at der skabes arbejdspladser i forbindelse med projekterne.

Erhvervsrådet har fået flere medlemmer, det samme har Broby Erhvervsråd som bidrager til økonomien i Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, fordi medlemmerne i Broby automatisk også er medlemmer i hele kommunens erhvervsråd.

Nyt fra formanden: Formanden og næstformanden har været på besøg i jobcentret for at finde frem til, hvordan jobcenteret og Erhvervsrådet kan arbejde bedre sammen om at skabe arbejdspladser og udnytte den ledige arbejdskraft, vi har. Vi har i øvrigt den laveste ledighed på fyn og ligger under landsgennemsnit.

Brahetrolleborg har foreslået at lave en erhvervsskolelinje, og vi agter at fortsætte dialogen for at sikre uddannelse i området.

Desuden arbejder vi gennem formanden med erhvervsrygsækken, som er at give skoleelever indblik i erhvervsvirksomheder, hvor de kommer i praktisk og på besøg og oplever de forskellige arbejdsfunktioner på en erhvervsvirksomhed.

Als-Fyn Broen fortsætter vi med at støtte og nu er der kommet fokus på en Kattegat-forbindelse, så vi ønsker helt sikkert at øge fokus på denne bro, som vi vil have stor glæde af her i området, både erhvervs- og turismemæssigt. Vi deltager løbende i møder i foreningen.

Iværksætterkursus i Kommunen er kommet op på dagsorden og der arbejdes fra kommunens og Erhvervsrådets side stadigvæk meget på at få fokus på iværksættere.