Vil du med i bestyrelsen og gøre en forskel for det lokale erhvervsliv

Der er hvert år valg til bestyrelsen, og alle i den nuværende bestyrelse genopstiller. Men det er jo ikke det samme som at de vælges igen.

Samtidig er der en ledig plads i bestyrelsen, som gerne skulle besættes af én fra de gamle Årslev eller Ryslinge kommuner, eller sagt på en anden måde, den nordlige del af kommunen. Det vil nemlig give en mere afstemt geografisk repræsentation i bestyrelsen

Bestyrelsen har seks faste møder om året. Det sker, at der bliver indkaldt til ekstraordinære møder, eksempelvis omkring høringssvar til kommunens erhvervsstrategi eller lignende.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og fordeler arbejdsopgaver efter interesse. Så er der et område, du har særlige kompetencer eller interesser for, så byd endelig ind. Opgavefordelingen er ikke statisk og nye øjne vil altid være spændende.

Som medlem af bestyrelsen får du:

    • Indflydelse på kommunens erhvervsstrategi
    • Medbestemmelse på events og netværksmøder
    • Interessant netværk med stærke profiler
    • Medbestemmelse i at udvikle erhvervsrådet
    • Mulighed for at arbejde med det felt, der interesserer dig i bestyrelsesarbejdet
    • Gratis med til alle møder i ”et godt råd”
    • Udvikling af dine evner for bestyrelsesarbejde

Vil du vide mere om bestyrelsesarbejdet, kan du kontakte ét af bestyrelsesmedlemmerne på forhånd. Du kan også melde dit kandidatur på generalforsamlingen.