Kom til generalforsamling 2019 på Tøystrup Gods

Kære Medlem

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd onsdag den 13. marts 2019 kl 18.

Sted: Tøystrup Gods, Blåkærvej 13, 5750 Ringe

Program:

Kl 18:00: Middag
Kl 19:15: Foredrag (oplægsholder offentliggøres snarest)
Kl 20:15: Generalforsamling
Kl 21:15: Kåring af Årets Virksomhed 2018 og Årets Iværksætter 2018
Kl 22:00 Afslutning

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning om Erhvervsrådets arbejde i året, der er gået
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Forelæggelse af budget og handlingsplan for det kommende år – herunder kontingentfastlæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Oplysning om de til bestyrelsen udpegede medlemmer
  7. Valg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

 

Det er gratis for medlemsvirksomheder at deltage i generalforsamlingen. Hver virksomhed kan stille med fire deltagere.

 

Tilmelding senest mandag den 11. marts

Med venlig hilsen

Arne Brunholm

Formand

Tilmelding til Generalforsamling 13. marts 2019

Tilmelding

Medlem

15 + 2 =