Formandens beretning

23. marts 2023by FME
Bestyrelsen Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

 Generalforsamlingen 2022 – Formandens beretning

Tøystrup Gods d. 15. marts 2023

 

Vores Vision: At skabe en af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner I Danmark

  • Det er grundlaget for alt det vi arbejder med!

 

Siden sidste års Generalforsamling

Der er sket meget i året der er gået, så I får kun den korte version i aften.

Vi har i årets løb mærket konsekvenserne af krigen i Ukraine, med skyhøje energipriser – Nød lærer nøgen kvinde at spinde – hedder ordsproget. Krisen har skabt en opfindsomhed og samtidig den hurtigste udvikling i GRØNT FOKUS, som man næsten kunne ønske sig og samtidigt motiveret såvel eksisterende som nye virksomheder til at udvikle nye metoder og nye forretningsområder, som er i tråd med den grønne omstilling.

Og når ja – så fik vi også er ny regering – hen over….. (Metten), midten😊

 

Netværksmøder – ”Et godt Råd”

Vores netværksmøder ”Et godt Råd” har igen været en succes – mange har deltaget i et bredt udbud af møder – f.eks.:

  • Sælg dig selv via LinkedIn
  • Asparges i lange baner
  • Code of Care arrangementet: Middag med Mening, hvor Steffen Brandt spillede og underholdt med små anekdoter
  • Hvordan får vi flere penge i vores virksomheder
  • Kunstbesøg Keld Moseholm
  • Foredrag og spisning: Skuespiller Lars Brygmann
  • Hvordan får du mest ud af at have en bestyrelse?

 

Erhvervsrådets aktiviteter

Vi er aktive i bestyrelsen og har hver især områder vi arbejder med – Lærepladsgaranti, Erhvervsrygsækken, Campus Faaborg, udvikling af Erhvervsområder, så vi er klar til fremtiden. Sidste år fortalte vi om, at vi godt kunne tænke os at skabe udvalg til enkelte delområder, som f.eks. Klima / de 17 verdensmål, Generationsskifte og Dry Port. Nu skal tanker gøres til handling. Det vil Mette Borup fortælle mere om lidt senere.

 

Erhvervsrygsækken og Campus Faaborg

Erhvervslivet og Faaborg Midtfyn kommune er gået sammen om Erhvervsrygsækken, for at give de unge større indsigt i forskellige erhvervsvalg. Målet er, at alle elever fra 4. til 9. klassetrin i Faaborg Midtfyn Kommune skal på velplanlagte virksomhedsbesøg, som en del af deres matematikundervisning og for 8. og 9. klassetrin handler det også om naturfag.  – Vi er nu på 68 klasser / 48 virksomheder.

Der har været 5 virksomheder som har ringet, og gerne vil være med – De har hørt om Erhvervsrygsækken og syntes at det kunne være spændende at være med.

Det er nyt at virksomhederne selv kommer, hvor man tidligere skulle opsøge virksomhederne. Erhvervsrygsækken er et vigtig led i at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og dermed sikre fremtidens medarbejdere. Meld jer gerne til og få del i fremtiden.

Lige før jul fik vi denne glædelige nyhed:

Kære Campusråd,

På vegne af Gunna Funder Hasen, kan jeg meddele, at SOSU Fyns bestyrelsen har ”bedt direktionen om at arbejde videre sammen med Faaborg Midtfyn Kommune om på forsøgsbasis at oprette en uddannelsessatellit med udbud af GF1 – Omsorg, sundhed og pædagogik i tilknytning til Campus Faaborg”.

Såvel Campus Faaborg som Erhvervsrygsækken, er store sejre, vi som Erhvervsråd kan være meget stolte af – Tak til jer alle for den engagerede indsats.

Varmemøder / Varmeplan – status

Pga. krigen i Ukraine, har der været stor interesse for at blive koblet på fjernvarme. Der har været afholdt varmemøder i både Ringe og Broby. Desværre er det ikke et Quick-fix at komme på fjernvarmen, da kapaciteten ikke er til stede og udsigten til at det er på plads, nok først er i 2025 / 2026.

 

Dry Port

I 2022 blev den tidligere forsøgsstation i Årslev solgt til Port of Odense, med henblik på at etablere er Dry Port – logistikcenter. Både kommunen og vi forventer os rigtig meget af Dry Port, hvilket er grunden til, at vi gerne vil etablere et udvalg, der skal arbejde med dette fokus. Det vil uden tvivl komme til at betyde meget for vores kommune og for Fyn. Vi ser ind i at vores eksisterende virksomheder kan vækste og nye virksomheder vil opstå, pga. de muligheder er Dry Port vil byde på.

 

Code of Care

Vi har haft stor succes med Code of Care og det har vakt opsigt på Fyn. Lene Olander, der er afdelingsleder på jobcenteret og jeg blev inviteret til at holde indlæg for Arbejdsudvalget på Fyn. Der kunne vi fortælle, at vi i fællesskab med virksomhederne havde skabt 145 små-jobs ved årsskiftet. Aktuel status for antal småjobs er 162. Den løn de få, sparer vi i kommunekassen – vores allesammen kasse.

 

En af aktiviteter sidste år, var ”Middag med mening”, hvor der blev skabt 37 jobåbninger og mange glade gæster deltog.

Der er også en gruppe af unge der har udfordringer med at komme videre. For at gøre noget ved det, blev der afholdt ”Håndværker for en dag”, hvor 10 virksomheder og 10 unge mennesker havde en dag sammen. Der var nogle af de unge, som fandt ud af at de nok ikke skulle den vej og nogen fandt ud af, at det godt kunne være deres vej ud i livet.

”Middag med mening” var så stor en succes, at der er planlagt en ny Middag med mening d. 7.6.2023 – SÆT X i kalenderen.

 

 

Strategi

Vi har arbejdet på ny eller rettere en tilrettet strategi for erhvervsrådet. For at sikre retningen, gennemførte vi i efteråret en lille medlemsundersøgelse. Den har været grundlaget for vores arbejde med strategien – det vil I høre mere om lidt senere.

 

Samarbejde med kommunen

I det forgangne år er samarbejdet med kommunen styrket yderligere. Det har betydet, at vi gør endnu mere sammen – sidst var det Nytårskur på Midtfyns Bryghus, med det største antal deltagere jeg har oplevet til en nytårskur. Det står efterhånden klart, at når vi har stor succes med det vi gør, så er det fordi vi gør det sammen – Virksomheder og kommune i fællesskab.

 

Alle ovenstående indsatser har i den seneste tid også fået vores medier til at skrive positivt om mange af vores fælles projekter og ikke mindst om mange af vores rigtig dygtige virksomheder både i de lokale sektioner men nu også i erhvervssektionen.

 

Tak

Til slut vil jeg gerne sige tak til Bestyrelsen og til de øvrige deltagere i bestyrelsesarbejder, for de mange ideer, for altid at være positive, være kritiske, konstruktive og handlingsorienterede – og for den uformelle tone, som er med til at skabe det gode samarbejde i bestyrelsen.

Tak til Sofie, der står for vores kommunikation og til Erhvervskonsulent Klaus Juul Jensen for det store arrangement du lægger i Erhvervsrådet og for vores medlemmer. Tak til den Faberske Fond for at støtte op om vores arbejde med blandt andet Iværksættere.

Tak til kommunen: Hans Stavnsager, Søren Kristensen og Heidi Juul Madsen for et tæt og konstruktivt samarbejde der er et godt udgangspunkt for erhvervsklimaet i vores kommune.

 

Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingen.

 

Johnny Poulsen

Formand

KontaktFaaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Glasmestervej 31 - 5772 Kværndrup

ErhvervskonsulentKonsulent

Klaus Juul Jensen

AdministrationBogholder

Gitte Lei

FakturaKasserer

Søren Haller

NyhedsbrevWebmaster

Sofie Janerka
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Copyright © 2020 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. All rights reserved  –  Design: Mark & Storm Grafisk.