Nyt fra Bestyrelsen august 2020

27. august 2020by FME
Bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Bestyrelsen er i gang med arbejdet igen efter sommerferien. Der sker mange spændende ting i efteråret. Blandt andet bliver der skudt gang i et spændende projekt, “Code of Care”, som er en vej til at få flere ledige og virksomheder parret til alles bedste.

Kommunen er gået med i indsatsen Code of Care, hvor en gruppe mennesker arbejder sammen med virksomheder om at finde relevante medarbejdere til dem blandt ledige. Det er en måde at få matchet på, så både virksomheder og ansatte bliver set. Et alternativ til jobcentrets arbejde hvor idéen er at tage udgangspunkt i, hvad virksomhederne behøver.

Johnny Poulsen og Hans Stavnsager er med i gruppen og har været møde omkring Code og Care. 27 virksomheder er spurgt, alle har vist interesse. (tre har sagt nej pga manglende tid pt).

Vi kan sende ud i nyhedsbrev, så vi kan få flere til at melde ind, så vi kan ramme bredere. Erhvervsrådet vil opfordre flere til at melde sig.

Der er task force-møde den 23. september, så flere kan nå at melde sig inden da.

Shop hos os som lokale julegaver

Erhvervskonsulent Klaus Juul Jensen har holdt møder med Signe Pardorf og Mads Holdgaard fra Vores Faaborg & Egn. Utroligt mange virksomheder er med på Shophosos.dk. Det bliver nu kædet sammen med ”Styrket erhverv i gadeplan”, så de kan få løft digitalt.

Intentionen er, virksomhederne som er med i shophosos.dk bliver mere selvhjulpne, så de selv kan lægge tilbud op og bruge siden aktivt.

Der skal kobles et betalingsmodul på, så siden eksempelvis kan bruges til at købe julegaver lokalt.

Oplagt at gøre opmærksom på det allerede nu, så virksomhederne ved, at de kan bruge det til julegaver når den tid kommer.

Styrket Erhverv i Gadeplan er på banen igen i år og tilbyder undervisning og rådgivning til virksomheder, som har brug for at styrker deres digitale tilstedeværelse.

Der er infomøde 10/9 i Helios, og 15/9 i Ringe om “Styrket Erhverv i Gadeplan”, hvor der forhåbentlig er rigtig mange lokale virksomheder som melder sig til at styrke sig digitalt.

 

Sommeren har hjulpet mange virksomheder i gang igen

Sommeren i Faaborg har været meget vild i forhold til turister.

Mange har hentet det tabte fra foråret – nogle hænger stadig bagefter, eksempelvis Hotel Faaborg Fjord som stadig mangler alle konferencerne.

Omsætningsmæssigt ligger flere tøjbutikker og restauranter 40 % over normalt for sommeren.

Slut juli kom dyk i antallet af mennesker, men nu sidst august er der mange seniorer, hollændere og tyskere. Så der ser ud til at være mange i september med. Det er lykkedes at få ”skuldersæsonen” med i år.

Heidi Juul Madsen fortæller, at Fyn skal det være- kampagne er virkelig set af mange. De går i gang med at behandle data. Hvordan har turisterne fordelt sig her i forhold til resten af landet. Ingen tvivl om, at der har været mange her – men har der været flere andre steder?

Der bliver behandlet flere byggesager, end der kommer ind

Målet på 150 sager om måneden er ikke nået siden februar – sandsynligvis fordi enten alle eller en del af medarbejderne har arbejdet hjemmefra siden. Der kommer 120-130 sager ind om måneden, så på positivsiden er der nået flere sager, end der er kommet ind. Men puklen går stadig for langsomt ned.

Der er budgetforslag om at ansætte en medarbejder mere.

Der er netop startet en ny chef på området, målet er at hun skal have styr på det.

Faaborg-Midtfyn har fået relativt færre ledige end resten af Fyn

Fyn ligger 22 procent højere i arbejdsløshed ift. sidste år

FMK er ”kun” 10 procent over niveauet fra 2019.

Bortset fra Ærø og Langeland er vi den kommune, som har haft den laveste stigning i Corona-tiden.

Vi har en virksomhedsstruktur med eks mange fødevarevirksomheder og virksomheder som producerer varer, vi bruger uanset om der er krise.

De ekstra ledige er dog stadig en stor byrde for økonomien i form af både overførsler og tabte skatteindtægter.

De kommunale budgetforhandlinger 2020:

Fra Borgmester Hans Stavnsager: Det er ikke uden udfordringer at lave budget, men ikke så slemt som normalt. Vi vil gerne sætte gang i anlæggene – så der har vi sat 10 mio. til det og skal så spare 12 mio. i alt. Et meget lavere tal, end de seneste år.

Det er et budgetforslag at gøre Erhvervsrygsæk til et tilbud til alle grundskoler, inkl. friskoler. Det er et af de større nye forslag, som er et rigtig godt projekt.

Det skaber kontakt mellem de unge og virksomhederne og kan få flere unge til at få øjnene op for erhvervsuddannelser.

 

Bymægler-projekterne

Vi har betalt 700.000 til bymæglere i de seneste fire år.

Foreningerne skulle selv finansiere det for to år siden. Vi gav to år mere. Vi foreslår en ramme på 400.000 i alt. Vi vil gerne understøtte, men på et lavere niveau end hidtil. Det er et tilskud til foreningerne og så fordeler de selv ressourcerne og vurderer, hvad de skal bruge pengene til.

 

Orientering fra virksomhedspanelet

Arne Brunholm fortæller, at en undersøgelse viser, at Faaborg-Midtfyn er de bedste i landet til at samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder.

Samarbejdet går godt og arbejdet med Erhvervsrygsækken går godt. Vi glæder os til at alle skoler kommer med i erhvervsrygsækken. En tredjedel af alle børn i kommunen går i friskoler, så derfor er ønsket at få alle grundskoler med.

Pt. er der 26 virksomheder og 46 klasser.

AA: prøv at få noget mangfoldighed ind i bestyrelsen. Vi kunne godt begynde at arbejde hen imod at få flere kvinder ind i bestyrelsen.

Man kan overveje at prikke til kvindelige ledere

 

Hans La Cour med i kommunens klimaudvalg

Faaborg-Midtfyn Kommune har nedsat et klimaudvalg og tilbudt aktører udefra at være med. Erhvervsrådet har fået tilbudet og Hans La Cour har takket ja til at være med i udvalget. Han skal fremover fortælle om udvalgets arbejde på bestyrelsesmøderne.

 

Næste møde er den 29.10.20

KontaktFaaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Glasmestervej 31 - 5772 Kværndrup

ErhvervskonsulentKonsulent

Klaus Juul Jensen

AdministrationBogholder

Gitte Lei

FakturaKasserer

Søren Haller

NyhedsbrevWebmaster

Sofie Janerka
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Copyright © 2020 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. All rights reserved  –  Design: Mark & Storm Grafisk.