Formandens Beretning 2019

12. juni 2020by FME
Logo FM Erhverv

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Generalforsamlingen 2020 – Formandens beretning

Brobyværk Kro d. 12. marts 2020

 

Sidste års Generalforsamling og kåringerne

Sidste års Generalforsamling blev afholdt d. 13. marts 2019 med 57 deltagere. Der blev Haller Entreprise ApS kåret som Årets Iværksætter og Årets Virksomhed blev Jeros A/S. Sidstnævnte kåringen blev fulgt op med en spændende rundvisning og fortælling om Jeros´s historie. Vi har stadig en tur til gode på en af Haller Entreprise´s projekter, men da projekterne primært har været på Sjælland, har vi måtte vente på et Fynsk projekt.

Netværksmøder – ”Et godt Råd”

Året 2019 var året, hvor vi startede rækken af netværksmøder op under navnet ”Et godt Råd” – i alt 11 arrangementer af meget forskellig art er det blevet til – Blandt flere kan nævnes ”Rundvisning på Søbysøgård Fængsel”, Joan Ørting om ”Sex og arbejde”, et om ”Hvordan læser banken dit regnskab” og Finn Nørbygaard ”Rejs dig og kom igen, stærkere” og så et socialt arrangement med Go-cart og spisning på den gamle Kro. Rigtig mange er kommet til netværksmøderne og vi kan se, at Netværket virker!

Kontingentgrundlag

I 2018 besluttede Midtfyns Erhvervsforening og H & I Ringe at fusionere. Dette trådte i kraft 1. januar 2019. Dette betød, at de nu tidligere medlemmer af Midtfyns Erhvervsforening, IKKE længere var automatisk medlem af Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og at vi mistede en kontingentindtægt. MEN ved rettidig omhu og en ihærdig indsats, er det lykkes at få en del af disse medlemmer med igen og flere nye er kommet til i året løb. Vi har således haft en lille fremgang i kontingentindtægterne. Som I vil se senere af budgettet, så har vi ambitioner om, at vi skal være stærkere og have endnu flere medlemmer i 2020.

Erhvervsstrategien

I efteråret blev FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES ERHVERVSSTRATEGI 2020-2024 – ”SAMMEN OM VÆKST OG VITALITET” vedtaget i kommunalbestyrelsen. Vi skal nu, sammen med kommunen få strategien omsat i handlinger, hvilket vi har stor tiltro til vil ske, med de kompetente personer der nu er ved roret.

Erhvervsrygsækken

Erhvervslivet og Faaborg Midtfyn Kommune er gået sammen for at give de unge større indsigt i forskellige erhvervsvalg. Målet er, at alle elever 4. til 9. klassetrin i Faaborg Midtfyn Kommune på sigt skal på velplanlagte virksomhedsbesøg, som en del af deres matematikundervisning. Besøgene skal give eleverne viden om mange forskellige virksomheds- og uddannelsestyper. Derudover oplever de at lære matematik i og omkring de situationer, hvor den rent faktisk bruges i den virkelige verden. Det skal give et langsigtet og bæredygtigt kvalitetsløft til samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet – og MEGET gerne få flere elever til at vælge erhvervsuddannelserne. I øvrigt fantastisk inspirerende at have elever på besøg. Der skal bruges flere virksomheder til at modtage en skoleklasse, så meld jer til!

Praktikpladsgaranti

I erhvervsrådet arbejde vi også for, at vi som virksomheder i FMK, skal kunne tilbyde praktikpladsgaranti. På den måde kan vi understøtte de unges valg om en erhvervsuddannelse og gøre det til ”Det sikre valg” – Opfordringerne herfra er: støt op om det.

De 17 verdensmål

Er sat i gang med oplæg fra bestyrelsesmedlem Alexander. Der er ingen tvivl om, at de 17 verdensmål for alvor er kommet på dagsorden i store dele af verden. Der er ingen tvivl om, at gælder som virksomhed om at være med på dette NU, da vi ellers risikere at blive valgt fra til fordel for andre, der arbejde med de 17 verdensmål. Vi havde d. 4. februar et netværksmøde med Steen Hildebrandt, som fortalte levende om mulighederne i de 17 verdensmål og om konsekvenserne for dem som ikke gjorde noget ved det. Allerede d. 15. april kommer Klimakonsulenten og Erhvervshus Fyn og fortæller om det i praksis.

Møde med Jobcentret vedr. Code of Care Task Forces

Vi har haft møde med Jobcentret for at diskutere mulighederne med Code of Care Task Forces.

Code of Care Task Forces er en aktiv gruppe bestående af virksomheder, som i samarbejde med det lokale jobcenter, iværksætter tiltag, der skal fremme det sociale ansvar i den enkelte kommune.

Hver lokalafdeling arbejder med en lokal udfordring – eksempelvis bekæmpelse af ledighed blandt unge, etablering af flere fleksjobs eller anden inklusion af mennesker med udfordringer. Dette understøtter også de 17 verdensmål.

Fremtiden

Fremtiden er lige om hjørnet – sådan er det også for vores nye hjemmeside og samtidig for et nyt logo.

Logoet skal understrege udvikling, åbenhed, rumlighed og ikke mindst dialog i form af taleboblen.

 

Vi har ambitioner for fremtiden – vi vil gerne udvikle Erhvervsrådet, for at I som medlemmer kan få de bedste vilkår at drive forretning på – ”Vi vil skabe en af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner i Danmark”.   Vi skal bare have flere ”muskler” at arbejde med, men mere om det senere.

Tak

Tak til Bestyrelsen og til de øvrige deltagere i bestyrelsesarbejdet, for de mange ideer, for altid at være positiv, konstruktiv og handlingsorienterede – dejligt at være i bestyrelse sammen med jer.

 

Johnny Poulsen

Formand

KontaktFaaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Glasmestervej 31 - 5772 Kværndrup

ErhvervskonsulentKonsulent

Klaus Juul Jensen

AdministrationBogholder

Gitte Lei

FakturaKasserer

Søren Haller

NyhedsbrevWebmaster

Sofie Janerka
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Copyright © 2020 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. All rights reserved  –  Design: Mark & Storm Grafisk.