Nyt fra bestyrelsen april 2021

21. april 2021by FME
Bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Der bliver kæmpet for bedre og hurtigere sagsbehandling på byggesager. Nyt fra bestyrelsen

Hvordan får vi sagsbehandlingstiden på byggesager ned – og en bedre kvalitet i samarbejdet mellem dem der søger byggetilladelser og sagsbehandlerne. Det var ét af de største debatpunkter, da bestyrelsen holdt sit (forhåbentligt sidste?) digitale møde midt i april. Der blev også talt om Code of Care, Verdensmålene og hørt til erhvervskonsulentens arbejde rundt i kommunen. 

Det er et emne på hvert bestyrelsesmøde – hvordan går det med sagsbehandlingen af byggesager. Og debatten fortsætter. For “De vises sten” er ikke dukket op endnu, og sagsbehandlingstiden er stadig alt for lang. Ifølge formand Johnny Poulsen har nogle ventet i over et år, andre mister bogstaveligt talt mange penge hver måned, imens byggetilladelserne trækker ud.

På det seneste møde fortalte formand for Teknik og Miljø, Søren Kristensen (V) at der var gang i en konsulent-rapport for at undersøge, hvordan arbejdet kan gøres bedre og hurtigere i den kommunale sagsbehandling. Den viser, at der er fejl i rigtig mange sager. Faktisk er der fejl i 75 % af de byggesager som kommer fra private, men også de sager, hvor der har været professionel rådgiver på, er der fejl i omkring halvdelen af sagerne. Så kommunens hidtidige strategi med at prioritere de “korrekte ansøgninger” og skære ned på rådgivning og telefontid ser ud til at fejle, når det tilsyneladende er SÅ komplekst at ansøge, at størstedelen af alle ansøgere har mangler.

Mere telefontid og rådgivning af sagsbehandlerne

Rapporten er forelagt politisk og der bliver lavet ændringer i sagsbehandlingen nu. Den viser, at der er store sagsbunker af forskellige typer, og at den handleplan, som kommunen selv havde sat op for at komme de lange ventetider til livs, ikke har haft den ønskede virkning.

Erhvervsrådet har gennem det de seneste mange måneder efterspurgt mere service og rådgivning fra sagsbehandlerne. Ifølge Søren Kristensen, formand for Teknik og Milljøudvalget, viser rapporten netop, at der er et større behov for rådgivning. Han fortæller, at der nu bliver arbejdet på en løsning, hvor sagsbehandlerne kommer tilbage på et spor med et forkontor og serviceminded personale, som hjælper ansøgerne igennem processen.

Rapporten viser også, at der trods flere nyansættelser i det seneste år, er der stadig underbemanding på området.

Der skyldes også, at der er kommet flere sager ind end tidligere. I 1. kvartal af 2021 er der kommet 20 % flere sager ind end i 2020. Der skal opnormeres igen, så vi kan komme til bunds. Det er ikke kun et problem i FMK, men i hele landet, så der er jagt på dem som har kompetencer på området.

Erhvervsrådets medlemmer efterspørger en tydeligere kommunikation fra sagsbehandlerne om, præcist hvad der mangler i en ansøgning, og hvad der skal til for at den kan blive behandlet. Det vil sikre, at sagsbehandleren maksimalt skal have fat i samme sag to gange.

Overophedet håndværker-område

Erhvervskonsulent Klaus Juul Jensen er kommet godt i gang med at arbejde og er i gang med at kontakte alle håndværkervirksomheder i kommunen. De fleste har rigtig travlt, og næsten så travlt at de ikke har tid til at at tale med ham.

I den sammenhæng blev politikerne også af erhvervsrådet anmodet om at udskyde byggerier og anlæg, hvis de kan, fordi der lige nu er meget stort pres på håndværkere, som mangler arbejdskraft og materialer. Så flere opgaver vil presse priserne. Det kan derfor være både økonomisk og samfundsmæssigt en fordel at udskyde større projekter.

Der var lydhørhed fra politikerne til det noget atypiske forslag, men kommunalt er man bundet af stramme anlægsrammer, og det kan være svært at udskyde projekter som er budgetteret indenfor et bestemt år.

Den høje fart på håndværkerområdet kan også ses i , at ledigheden midt i april kun var 44 personer højere end samme tidspunkt i 2020.

Når Klaus Juul Jensen er igennem håndværkervirksomhederne, går han i gang med at kontakte alle indenfor industrien.

Gang i projekter, men langsomt på grund af corona

Meldingen fra Code of Care, Virksomhedspanelet, Erhvervsrygsækken og Verdensmålsudvalget er, at arbejdet fortsætter, men det går langsommere på grund af restriktionerne og nedlukningen. Alle håber på at kunne komme godt i gang snarest, og som minimum efter sommerferien.

Hans La Cour er repræsentant i udvalget omkring verdensmålene, som er et politisk udvalg med kræfter udefra. Det er et svært område, men efterhånden bliver det både lettere og mere interessant, når arbejdet er i gang. Der er afholdt et dialogmøde med nogle af de virksomheder, som allerede er i gang med at arbejde med verdensmålene, Lactosan, Lykkegaard og Skako blandt andre.

Det bliver også holdt møder med de unge og Fynsland for at få andre vinkler på udfordringerne.

Planen er at udvalget stopper til sommer, men Hans La Cour udtrykker, at han synes det er en skam, da udvalget netop er kommet godt i gang med at arbejde og kan trække i nogle tråde for at gøre opmærksom på de små og store tiltage, som vi hver især kan tage for at gavne den bæredygtige udvikling og verdensmålene.

Hepper på kampvalg til generalforsamlingen

Bestyrelsen har fået en del indstillinger til Årets Virksomhed og Årets Iværksætter. Det er dejligt med interessen og indstillingerne. Der blev talt om hvem der skal have priserne og om muligheden for at nominere tre i hver kategori og præsentere dem på forhånd inden generalforsamlingen i juni.

Bestyrelsen håber i øvrigt på kampvalg til generalforsamlingen. Det er en rutineret gruppe, der sidder i bestyrelsen nu, og selv om de gerne genopstiller, håber de på at nye kræfter vil stille op og byde ind med nye idéer og perspektiver.

KontaktFaaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Glasmestervej 31 - 5772 Kværndrup

ErhvervskonsulentKonsulent

Klaus Juul Jensen

AdministrationBogholder

Gitte Lei

FakturaKasserer

Søren Haller

NyhedsbrevWebmaster

Sofie Janerka
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Copyright © 2020 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. All rights reserved  –  Design: Mark & Storm Grafisk.