Flere praktikpladser i kommunen. Erhvervsrådet arbejder på at få praktikpladsgaranti

Det går fremad med praktiskpladserne i kommunen. I juli i år var der 620 praktik- og lærepladser i kommunen mod 586 i juli sidste år. Det viser en opgørelse, som LO har lavet. Tallene er baseret på elever, som har bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det er et godt tegn, at der kommer flere praktikpladser og særligt social- og sundhedsassistent fylder på vægtskålen, da der alene inden for dét fag, er kommet 30 elevpladser mere det seneste år. Men der mangler stadig 70 pladser inden for flere forskellige fag, blandt andet kontor og data- og kommunikationsuddannelsen (se oversigten nederst).

Arbejdsgruppe undersøger mulighederne for praktikpladsgaranti

Men en arbejdsgruppe i kommunen, hvor erhvervsrådet er repræsenteret, arbejder på endnu mere systematisk at kunne tilbyde flere praktikpladser og forbedre mulighederne generelt for at de unge kan komme i uddannelse her i kommunen.

“Vi håber på at kunne tilbyde praktikpladsgaranti til vores unge, så vi fremover kan sige, at alle unge med bopæl her i kommunen vil kunne få en praktik- eller læreplads. Men der er et stykke vej endnu og en del praktisk og logistisk, vi skal have på plads”, fortæller Flemming Sørensen, der er er med i arbejdsgruppen og repræsentant for LO Sydfyn. Han sidder også i erhvervsrådets bestyrelse.

Både LO og Erhvervsrådet har foreslået kommunen, at arbejde på at lave en praktikpladsgaranti, så der på den måde både skabes flere uddannelsespladser i kommunen og det samtidig kan virke som tiltrækning i forhold til bosætning. Flemming Sørensen fortæller, at den arbejdsgruppe, kommunen har nedsat til at se på mulighederne lige nu arbejder på alt fra kontakt og kontrakt med virksomhederne til logistik i forhold til transport rundt omkring i kommunen.

“Vi skal have virksomhederne med på ideen. Hvis der kan laves aftaler med de virksomheder, inden for hvis område, der mangler praktikpladser, vil vi være nået langt. Vi skal i gang med oplysning, om idéen. Vi håber, at Faaborg-Midtfyn kan blive en forgangskommune på det her område,” siger Flemming Sørensen.

Karsten Lykkegaard fra erhvervsrådet sidder også med i arbejdsgruppen. Han har i mange år selv gået forrest i forhold til at tage lærlinge ind og sikre både uddannelse til de unge og rekruttering til deres egen virksomhed. Læs om hans arbejde med lærlingene her