Læs formandens beretning fra generalforsamlingen

30. marts 2022by FME
Logo Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Formand Johnny Poulsen holdt denne beretning på årets generalforsamling på Brobyværk Kro.

Læs den herunder – den blev i øvrigt godkendt uden bemærkninger.

 

 

 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

 Generalforsamlingen 2022 – Formandens beretning

Brobyværk Kro d. 24. marts 2022

 

 

Vores Vision: At skabe en af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner I Danmark

  • Det er grundlaget for alt det vi arbejder med!

 

Sidste års Generalforsamling og kåringerne

Vi har næsten glemt det – eller i hvert fald fortrængt det – vi havde Corona indtil for nyligt. Det betød sidste år, at vi dels havde nogle aflysninger af vores ”Et godt råd” arrangementer i starten af 2021 og at vi rykkede vores Generalforsamling til juni måned – og heldigt for det! Det betød nemlig, at vi kunne afholde den som fysisk møde. I efteråret måtte enkelte arrangementer aflyses pga. Corona, MEN vi havde fokus på, at hvis muligheden for et fysisk møde var til stede, så holdt vi fast i afholdelsen.  Desværre fik vi ikke mulighed for at besøge og fejre sidste års vindere Vandkanten Faldsled som årets Iværksætter og Faaborg Pharma som årets Virksomhed – MEN det håber, at vi får lejlighed til senere.

 

Netværksmøder – ”Et godt Råd”

Vores netværksmøder ”Et godt Råd” – I 2021 fik vi afholdt de netværksmøder som var muligt, i forhold til forsamlingsforbuddet. Rigtig mange er kommet til netværksmøderne og vi kan se, at Netværket virker!

Der har været et bredt udvalg af arrangementer med alt fra erhvervsrelateret stof, som ”Gratis hjælp til din virksomhed” over det forunderlige ”Jeg fucker med din hjerne” med Jan Hellesøe, virksomhedsbesøg på PA Savværk og Rynkeby Foods, for så at blive provokeret, underholdt og oplyst af en sprudlende Mads ”Blærerøv” Christensen på Tøystrup Gods.

 

Erhvervsrådets aktiviteter

Vi er aktive i bestyrelsen og har hver især områder vi arbejder med. Vi kunne godt tænke os at skabe udvalg til enkelte delområder. Tanken er, at sådan et udvalg skal bestå af et bestyrelsesmedlem og så nogle af jer medlemmer med interesse og kompetencer for et givent område – f.eks. de 17 verdensmål, iværksætteri (hvor Anne Farup allerede er i gang) osv. Hans La Cour har f.eks. sagt JA til at være Erhvervsrådets repræsentant, i kommunens Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse.

 

Arne Brunholm, Karsten Lykkegaard og Flemming Sørensen har i 2021 forsat det gode arbejde med Erhvervsrygsækken, praktikpladsgaranti og Campusrådet – alt sammen for at give vores unge mennesker, de bedste forudsætninger for at vælge en erhvervsuddannelse og for at gøre det til et sikkert valg. I sidste ende skal det også være med til at sikre os den fremtidige arbejdskraft lokalt – Campus Faaborg vender jeg tilbage til lidt senere.

 

Søren Haller, som er kassér, har fået trimmet vores godkendelsessystem af betalinger, så både procedure og godkendelses flowet er på plads.

 

Alexander Mygind Andersen og Sofie Jernaka arbejder med vores nyhedsbreve, hvor Sofie tager sig af alt fra tekstforfatning til interviews og af opdateringer på de sociale medier.

 

Solveig Mørck sidder i LAG-SØM, hvor der deles EU-penge ud til at understøtte tiltag, der kan udvikle både nye og eksisterende virksomheder og deres projekter, med henblik på skabelse af flere arbejdspladser.

 

I 2021 har LAG SØM støttet i alt 25 projekter over 3 ansøgningsrunder, heraf 10 i FMK og med beløb på 2,5 mio. Deadline for den sidste ansøgninger til LAG SØM i denne omgang, er den 2. maj, så man skal skynde sig at kontakte LAG-SØM, hvis man kunne bruge støtte til realisering af ideer.

(Samlet 2015-2021: 150 projekter, heraf 57 i FMK (13 mio. kroner)

 

Nyt kontingent – nyt grundlag for udvikling

På sidste års Generalforsamling, blev det med overbevisende flertal besluttet at ændre kontingentstrukturen og samtidig hæve kontingentet. Det var nødvendigt for at kunne opfylde vores ambition og vision om, at skabe én af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner i Danmark.

 

Med den ekstra kontingentindtægt, har vi af kommunen købt 50% af Erhvervskonsulent Klaus Juul Jensens tid, og dermed vil vi i langt højere grad kunne hjælpe jer medlemmer. Vi vil med det gøre det nemmere for jer at drive virksomhed og skabe udvikling og dermed gøre det attraktivt at drive virksomhed i Faaborg-Midtfyn kommune.

 

  1. januar i år gik Klaus så fra 20% til 1/2 tid i Erhvervsrådet – og det kører rigtig godt! Som en del af samarbejdsaftalen med kommunen, skulle der ansættes en Erhvervskonsulent mere, når Klaus startede på ½ tid for Erhvervsrådet. Det er nu lykkedes at få endnu en yderst kompetent Erhvervskonsulent med på holdet – nemlig Mette Abrahamsen som sidder her. Mette har en masse erfaring med sig, som I helt sikkert vil komme til at have gavn af i fremtiden. Vi glæder os til samarbejdet Mette.

 

Det er rigtig dejligt at kunne konstatere, at der er kommet flere nye medlemmer til trods for en mindre positiv pressedækning – 12 nye medlemmer kom der til i 2021 og yderligere 14 i 2022 😊 – så en stigning på hele 10%. Den øgede interesse for vores forening kommer også uden for kommunegrænsen.

 

Erhvervsrygsækken

Erhvervslivet og Faaborg Midtfyn kommune er gået sammen om Erhvervsrygsækken, for at give de unge større indsigt i forskellige erhvervsvalg. Målet er, at alle elever fra 4. til 9. klassetrin i Faaborg Midtfyn Kommune skal på velplanlagte virksomhedsbesøg, som en del af deres matematikundervisning og for 8. og 9. klassetrin handler det også om naturfag.

 

Besøgene giver eleverne viden om mange forskellige virksomheds- og uddannelsestyper. Derudover oplever de at lære matematik i og omkring de situationer, hvor den rent faktisk bruges i den virkelige verden. Det giver et langsigtet og bæredygtigt kvalitetsløft til samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet – og MEGET gerne få flere elever til at vælge erhvervsuddannelserne.

 

I indeværende skoleår deltager 62 lærere, der underviser i folkeskolen i matematik eller naturfag, i Erhvervsrygsækken. Vi har alle 5. 6. klasse og næsten alle 7. klasser med i matematik og nogle 8. og 9. klasser i naturfag. Det er i alt ca. 1450 elever.

 

Der har i det forgangne år været en del interesse fra andre kommuner. Der har været holdt oplæg for flere kommuner og for nogle af dem af flere omgange. Derudover er der matematikvejledere og naturfagskonsulenter fra hele landet der har vist stor interesse og har fået flere oplæg.

 

Undervisningsministeriet har sendt en artikel om Erhvervsrygsækken i deres nyhedsbrev til Erhvervsuddannelserne i januar måned. TV 2 Fyn fortalt d. 1. marts 2022 om Faaborg-Midtfyn kommune, som en succeskommune i forbindelse med unges uddannelsesvalg – Det skal vi være stolte af!

 

Erhvervsrygsækken skal finde 17 nye samarbejdsvirksomheder ud over de 34 der allerede deltager. Er der nogen her der tænker, DET skal vi da være med i, så tag fat i os, så hjælper vi med kontakten – jeg kan fortælle, at det er både sjovt og inspirerende at være med.

 

Erhvervsstrategien

Sammen med kommunen arbejder vi på at omsætte Erhvervsstrategien i handlinger, hvilket vi forsætter med. Og det stærke fokus på byggesagsbehandlingen og på at forbedre behandlingstiden af byggesager, samt ”kundeoplevelsen” ser bestemt ud til at bære frugt. Borgmester Hans Stavnsager har på tirsdag inviteret til møde, da Kommunalbestyrelsen i 2022 skal i gang med at lave med en ny udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune. I den forbindelse er flere interessenter inviteret til dialogmøde.

 

Udover kommunens Økonomiudvalg, Teknik- og Miljøudvalg samt Arbejdsmarkedsudvalg er følgende råd og foreninger inviteret til dialogmødet:

                         Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

                         Mit Midtfyn

                         Vores Faaborg og Egn

                         Den Fynske Spilfabrik

                         Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav

 

Der er i bedste forstand lagt op til et dialogmøde mellem deltagerne og medlemmer fra kommunalbestyrelsen om, hvad der er særligt vigtigt for erhvervslivet i forhold til udvikling af kommunen.

 

Code of Care Task Forces

Virksomheder, Erhvervsrådet, Faaborg-Midtfyn Kommune og Code of Care har etableret en Task Force med formålet at hjælpe udfordrede mennesker i job – under mottoet ”Vi skaber arbejde til alle – og værdi for vores virksomheder”.

 

Code of Care Task Forces er en aktiv gruppe bestående af virksomheder, som i samarbejde med det lokale jobcenter, iværksætter tiltag, der skal fremme det sociale ansvar i vores kommune og vi vil gerne have jer alle med – så meld jer endelig til.

 

Med Code of Care vil vi i samarbejde med virksomhederne skabe flere små-jobs til de ledige i samfundet, til glæde og værdi for alle. Små-jobs kan være alt fra rydde op på lageret til at hjælpe med indkøb af frokost eller hjælp til med opdateringer på de sociale medier.

 

Vi har i Task Force gruppen et mål om at skabe endnu 40 små-jobs, hvor min. 5 af dem er til borgere med et bevægelseshandicap.

 

Torsdag den 19. maj 2022 inviterer Code of Care Faaborg Midtfyn derfor til ”Middag med Mening” på Restaurant Klinten – hvor Steffen Brandt kommer og underholder og hvor der vil blive serveret en lækker menu og vine for KUN kr. 276,- ekskl. moms pr. person. Vi skal denne aften have udbredt kendskabet til Code of Care og samtidig have skabt de 40 små-jobs som er vores mål.

 

Tilmeld jer på vores hjemmeside: https://fm-erhverv.dk/arrangement/middag-med-mening-2/

 

Samarbejde

I starten af 2021 startede vi samarbejde med den Faberske Fond, om at støtte iværksættere via Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd med 100.000, – kr. Iværksætterne kan henvende sig til Klaus Juul Jensen med ansøgninger og Klaus kontakter herefter Den Faberske Fond for behandling af ansøgningerne. Det er med stor glæde at kunne oplyse, at der netop er givet tilsagn om yderligere 100.000, – kr. i støtte til iværksættere i Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. STOR tak til den Faberske Fond for opbakningen.

 

For året 2021 indgik vi samarbejde med ”Vores Faaborg og Egn” om at deres erhvervsmedlemmer automatisk blev medlem i Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og dermed fik adgang til vores netværksmøder. Desværre har det ikke været økonomisk muligt for ”Vores Faaborg og Egn” at forlænge aftalen, hvilket vi har forståelse for. Vi håber dog at se endnu flere virksomheder som direkte medlemmer af Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd.

 

Vi har fået ny direktør for By, Land og Kultur, Lone Irene Wenzell. Lone har en inkluderende ledelsesstil, hvor vi som erhvervsråd og virksomhed langt tidligere bliver taget med på råd – og bliver lyttet til. Det er i den grad medvirkende til at styrke samarbejdet.

 

I byggesagsafdelingen er der kommet ny afdelingsleder, nemlig Henriette Falbe Hansen. Henriette har på rekordtid vendt stemningen i afdelingen og flere af vores medlemmer melder MEGET positivt tilbage, at der er kommet en helt andet holdning til behandling af sager. Henriette ligger ikke under for fejlagtige sammenligninger med andre kommuner og til trods for ”ingen hurtige genveje” så ligger Faaborg-Midtfyn kommune nu i midten af feltet på Fyn, vedr. sagsbehandlingstider. GODT GÅET – og mere af det!

 

Campus Faaborg

Campus Faaborg er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune. Formålet er at skabe flere uddannelsestilbud i byen og et attraktivt ungemiljø.

De der er med i Campus Faaborg: • Faaborg Gymnasium • Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth • HF & VUC Fyn Faaborg • Social- og sundhedsskolen Fyn • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier • FGU Syd- og Midtfyn, afdeling Faaborg • Forstbotanisk Center Øxenhaverne • Faaborg-Midtfyn Kommune • Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd.

 

Resultatet af samarbejdet er, at Børne- og Undervisningsministeriet i november 2021 gav grønt lys af til at udbyde første del af grundforløbet som en del af Campus Faaborg. Samtidig gav ministeriet et tilskud på 1.2 mio. kr. til etableringen. Det nye grundforløb starter i august og har fokus på uddannelserne til tømrer, snedker, murer, maler og elektriker og 13 unge har allerede søgt ind på grunduddannelsen.

 

 

Fremtiden

Vi vil mere! – Overordnet set, så handler det om at styrke og udvikle Erhvervsrådet, for at I som medlemmer kan få de bedste vilkår at drive forretning på – ”Vi vil skabe en af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner i Danmark”.  Den videre udvikling vil vi skabe ved at få endnu flere medlemmer.

 

Med et stærkt erhvervsliv kan vi skabe et godt sted at bosætte sig, med et rigt kultur- og fritidsliv, der er støttet af succesfulde virksomheder.

 

Tak

Til slut vil jeg gerne sige tak til Bestyrelsen og til de øvrige deltagere i bestyrelsesarbejder, for de mange ideer, for altid at være positive, være kritiske, konstruktive og handlingsorienterede – og for den uformelle tone, som er med til at skabe det gode samarbejde i bestyrelsen. Tak til kommunen: Hans Stavnsager, Søren Kristensen og Heidi Juul Madsen for et tæt og konstruktivt samarbejde og for den velvilje I viser, for at skabe et godt erhvervsklima i vores kommune og for at prioritere vores bestyrelsesmøder højt i jeres ellers travle hverdage.

 

Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingen.

 

Johnny Poulsen

Formand

KontaktFaaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Glasmestervej 31 - 5772 Kværndrup

ErhvervskonsulentKonsulent

Klaus Juul Jensen

AdministrationBogholder

Gitte Lei

FakturaKasserer

Søren Haller

NyhedsbrevWebmaster

Sofie Janerka
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Copyright © 2020 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. All rights reserved  –  Design: Mark & Storm Grafisk.