Nyt fra Bestyrelsen december 2020

20. december 2020by FME
Bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Nyt fra Bestyrelsen december 2020

God jul og godt nytår 2020-21

Året 2020 har været anderledes, mærkeligt og slet ikke som forventet. Det har været fyldt med regler, restriktioner og nye idéer. Vi er nok alle blevet langt bedre til at holde møder virtuelt, fået skærpet vores tanker om, om det nu også er nødvendigt at mødes fysisk.

Vi lærer at sætte pris på hinandens selskab, også selv om vi må sidde med meget stor afstand og hver sin vandflaske.

Generalforsamling rykker til juni

Coronaen, restriktionerne og alt det usikre i den kommende tid, var  afgørende for, at vi i bestyrelsen besluttede at rykke generalforsamlingen 2021 til juni i stedet for i  marts, som vedtægterne ellers foreskriver. Vi vil simpelthen være så sikre som muligt på at vi kan mødes fysisk.

Læs mere om generalforsamlingen og beslutningen om at flytte den her

Sagsbehandlingstiden langsomt på vej ned og der er lys forude

Borgmester Hans Stavnsager (S) fortalte om status på byggesagsbehandlingen. Status er, at man nu følger med i hvor mange der kommer ind og hvor mange, der bliver ekspederet. Men der er stadig en pukkel på 400 sager, som ligger i kø.

Der har været en opsigelse, så der er en udfordring i bemanding og oplæring af nye. Der kommer nye ansatte i det nye år. PT overvejes det i kommunen om man skal udlicitere nogle af sagerne privat for at komme puklen til livs. Men der er meget, der tyder på, at sagsbehandlingstiden i 2021 endelig vil komme ned.

Hans Stavnsager er desuden kommet med i bestyrelsen for den landsdækkende bygge- og anlægsklynge under erhvervshusene. Det står klart nu, at der kommer en fynbo som direktør og næsten halvdelen af medarbejderne kommer fra BygFyn og sidder i Erhvervshus Fyn, selv om de formelt arbejder fra Albertslund. Det må være en fordel for det fynske erhvervsliv. I1. kvartal i 2021 vil der blive prioriteret, hvad klyngen fremtover skal fokusere arbejdet på. Det kan blandt andet være hvilke områder af klimadagsorden, som får førsteprioritet.

Faaborg-Midtfyn springer 19 pladser frem på erhvervsklimamåling

Vil gerne flage for resultatet af Dansk Industris erhvervsklima-undersøgelse i kommunen. Vi har forbedret os på en lang række punkter og er nu samlet nummer 57, hvilket nu er en placering i det solide midterfeldt blandt de 98 kommuner.

Det er tydeligt, at det gælder om at få fortalt de gode historier. Vi skal være synlige omkring vores arbejde, så vi kan opnå anerkendelse for det, som faktisk foregår. Undersøgelsen er primært lavet på svar ud fra de erhvervsdrivendes subjektive vurderinger. Det betyder, at hvis vi som kommune og erhvervsråd bliver bedre til at fortælle om de fremskridt der kommer, er vi med til alene af den vej at skubbe til den positive stemning.

Der hvor Faaborg-Midtfyn klarer sig allerbedst i undersøgelsen er i forhold til samarbejdet mellem erhvervslivet og skolerne. Det gælder blandt andet erhvervsrygsækken.

Karsten Lykkegaard tror det kommer til at gå endnu bedre på det område, når vi kommer i gang med uddannelsesarbejdet via virksomhedspanelet. Han er blevet kontaktet af netværk fra andre kommuner, som gerne vil høre til arbejdet med uddannelse og praktikpladsgaranti. De store vil gerne lære af os.

Kommunen orienterede desuden om, at  man  i 2021vil kortlægge, hvor der er erhvervsjord i kommunen. Og undersøge om der er nok, for meget, og om det ligger de rigtige steder

Spændende fremskridt i arbejdet for Campus Faaborg

Borgmester Hans Stavnsager fortæller at det nu er besluttet at gøre 10. klasses-forløb på landbrugsskolen i Korinth permanent. Det viser sig at være et tilbud til en gruppe unge, som har brug for noget andet end 10. klasse. Det er også rekruttering til landbrugsuddannelserne i Korinth.

Det er ikke direkte Campus Faaborg, men de er med i det overordnede arbejde.

Vi overvejer vi at bygge ungdomsboliger tæt på gymnasiet. Vi kigger på noget areal omkring Forum Faaborg. Det kunne tiltrække nogle unge, som ikke nødvendigvis bor i Faaborg.

Der er nu også tale om at de ønsker et lignende campusmiljø i Ringe

Erhvervsrådet har nu tilsluttet os forretningsordenen digitalt. I bestyrelsen skal vi have udpeget én, der skal være med i campusrådet, så vi kan arbejde på at udvikle uddannelser, der er målrettet de job, som er i området.

Netværksmøderne “Et godt Råd” fortsætter

Bestyrelsen oplever stor interesse og deltagelse i Et godt Råd-netværksarrangementerne. Det er en stor post økonomisk, men giver også både opmærksomhed, anerkendelse og værdi for mange medlemmer. Man beslutter derfor at fortsætte i næste sæson også, og Johnny Poulsen, Niels Nyboe og Alexander Mygind Andersen sætter sig sammen og kommer med ideer og forslag til, hvilke arrangementer, der kan være relevante at tage med i 2021-22-sæsonen, så et nyt program kan blive lagt i starten af det nye år.

Overvejer at gøre “egnens hule ” til hele kommunens

Der blev talt om muligheden for at understøtte det projekt, som Vores Faaborg & Egn har sat i søen med “Egnens Hule”, hvor erhvervsfolk stiller sig til rådighed for at hjælpe iværksættere i gang og udvikle deres ideer og projekter. Et mål kunne være at lave en pulje og et panel, som kan hjælpe virksomheder i hele kommunen, så det ikke længere blot er et tilbud til virksomheder i og omkring Faaborg.

Der bliver arbejdet videre med forslaget til at lave et organ, organiseret i erhvervsrådet, med en pulje, hvor man kan hjælpe virksomheder i gang.

KontaktFaaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Glasmestervej 31 - 5772 Kværndrup

ErhvervskonsulentKonsulent

Klaus Juul Jensen

AdministrationBogholder

Gitte Lei

FakturaKasserer

Søren Haller

NyhedsbrevWebmaster

Sofie Janerka
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Copyright © 2020 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. All rights reserved  –  Design: Mark & Storm Grafisk.