Referat generalforsamling 2021

21. juni 2021by FME
Ny bestyrelse 2021

Referat Generalforsamling

Torsdag den 17. juni 2021

Sted: Hotel Faaborg Fjord

Referent: Sofie Janerka

 

Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Jess Lykke Gregersen – valgt

Stemmetællere: Flemming Sørensen (LO) og Hans Stavnsager (borgmester) – ingen af dem skal stemme.

Jess Lykke Gregersens gennemgang af formalia.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf vedtægterne.

Den er flyttet pga corona fra marts til juni.

I tilfælde af valg og afstemninger har deltagerne én stemme pr medlem.

Valg afgøres ved simpelt flertal – vedtægtsændring ved kvalificeret flertal.

 

  1. Formandens beretning

Forsamlingen tog beretningen til efterretning – ingen uddybende spørgsmål.

Læs formandens beretning her

 

  1. Regnskab

    revisor. Jens-Christian Nielsen, BDO Faaborg

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

 

  1. Forelæggelse af budget og kontingentfastsættelse (JP)

Budgetterer med underskud på 191.000 kroner i 2021.

Det er vores fælles penge, som skal ud og arbejde. Vi har valgt at satse på forhånd og bruger derfor at kassen.

Vi ønsker at vedtage kontingentforhøjelse, men det kan først gælde fra 2022, da kontingenterne er betalt for i år. Men vi vil gerne lave ændringerne nu, så derfor må vi tære på kassebeholdningen.

Nuværende kontingent er lavt. 1000 kroner. Kommer man to her til generalforsamlingen, er pengene allerede brugt.

Det er dejligt at se så mange. Men var vi kommet alle sammen, havde vi brugt hele budgettet på generalforsamlingen alene.

 

Kontingentforøgelse:

Vi vil gerne være med til at udvikle erhvervsklimaet i kommunen og leve op til vores ambition om at skabe én af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner i landet.

 

For at nå derhen vil vi gerne købe mere af Klaus’ tid og komme mere ud til virksomhederne – have fingeren mere i jorden end tidligere. I kan altid kontakte ham og få besøg af ham – og han kan hjælpe med at sætte jer i kontakt med andre relevante mennesker/virksomheder/organisationer.

 

Forslag:

 

Kontingentstruktur   Et godt råd/ Netværksmøder Generalforsamling
Nuværende
1-49 ansatte 1000 2 deltagere 2 deltagere
> 50 ansatte 5000 2 deltagere 2 deltagere
Kommende
En-mandsvirksomheder og foreninger 1.500 1 deltager 1 deltager
1-19 ansatte 2.500 2 deltagere 2 deltagere
20-49 ansatte 5.000 3 deltagere 2 deltagere
50-99 ansatte 10.000 4 deltagere 2 deltagere
>100 ansatte 12.500 5 deltagere 2 deltagere

 

 

Det som hører med til historien er, at kommunen har givet håndslag på, at går vi ind med en halv erhvervskonsulent, vil de ansætte én mere, så vi får to i kommunen.

 

 

Kommentarer til forslaget:

Evita Rosdahl, Jeros: Jeg synes ikke det er fair, at vi skal bonnes 100 procent oveni.

Jeg synes, det er super godt, det I har gjort. Men en 100 % stigning er for meget.

 

Johnny Poulsen: Man kan også se på at det er en stigning på 5000 kroner.

 

ER: Der stod ”personligt medlemskab” i det rundsendte – det er nu ændret til en-mandsvirksomheder/soloselvstændige.

 

 

Flemming Frederiksen, Svend Frederiksen Maskinfabrik.

Jeg er enig med Evita – for mit vedkommende går jeg fra 1000 til 5000. Jeg synes, det er en stor stigning.

 

Kommunen har en god forretning i det.

 

Det er lidt en gratis omgang – Klaus gør det rigtig godt. Men hvorfor har kommunen ikke interesse i at sponsorere det på kommunens vegne?

Og hvis det er det, vi ønsker, behøver vi så at komme til alle mulige arrangementer i løbet af året, som ikke koster noget. Man kunne jo sætte deltagerbetaling på arrangementerne, og så kunne dem som ønsker at gå til dem få kontingentstigningen derigennem.

 

Bedre erhvervsklima – jeg ved ikke om det gør så meget at en konsulent kører rundt og besøger os. Der kan komme så mange andre og besøge os. Om det er en erhvervskonsulent eller en anden, ved jeg ikke om gør en forskel.

Jeg hører til gengæld meget om byggesagsbehandlingerne, som er en bremseklods for mange virksomheder.

 

Hans Stavnsager, borgmester: Jeg repræsenterer kommunen her. Vi nedprioriterer ikke erhvervslivet. Vi vil gerne bruge endnu flere penge på erhvervslivet. Hvis andre, som erhvervsrådet, byder ind, kan vi endnu mere.

Vi har møde med erhvervslivet i næste uge (22. juni), og vi tager byggesagsbehandlingen meget alvorligt.

 

JP: Jeg går også fra 1000 kroner til 5000 kroner. Det har jeg det fint med. Jeg mener, at de 1000 er meget lavt, og at 5000 stadig er et lille beløb i virksomhedens økonomi.

 

Anne Farup – Jeg er lige meldt ind for en uge siden. Jeg er musiker, har ikke haft så meget at lave det seneste år. Jeg syntes faktisk, det var blændende billigt, at melde mig ind. Jeg vil gerne give mere for at være med til at løfte erhvervslivet hele vejen rundt.

Jeg er selv iværksætter, startede august 2019. Det er ikke nødvendigvis været mega nemt at komme ind som iværksætter. Vi har hjulpet hinanden lidt med at skabe noget væksthus. Jeg vil meget gerne være med til at finansiere det.

Men et forslag er, at man kunne give iværksættere et års gratis medlemskab, så man kan komme med ind og lære andre at kende.

 

Sten Grønved, Faaborg Pharma/Faaborg Løbe Apotek: Det er altså en meget lille del i en stor virksomhed. Jeg har to virksomheder med 15 ansatte. Jeg melder gerne to virksomheder ind til det kontingent med glæde.

 

 

Karsten Lykkegaard, Lykkegaard Pumper: Jeg synes vi får meget for pengene. Ikke kun fordi jeg er i bestyrelsen. Vi har fået Falkeprisen og priser til kommunen, som også giver opmærksomhed i landet. Havde vi ikke de indsatser, havde vi ikke fået priserne. Jo tættere vi arbejder sammen, jo større muligheder har vi.

Jeg synes det er småpenge – et er det, der skal til.

Man kan ikke spare sig rig, man kan tjene sig rig.

 

Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning. Alle som ikke var stemmeberettiget forlod salen, hvorefter der blev stemt med håndsoprækning.

Bestyrelsens forslag er godkendt med et flertal. Forslaget er vedtaget.

 

  1. Indkomne forslag – ændring af vedtægterne

 

Se forslag til nye vedtægter.

Flemming Frederiksen, Svend Frederiksen Maskinfabrik Hvorfor ønsker Ringe ikke længere at have en plads i Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd? – får Broby ikke en fremtrædende plads, når de alene har et udpeget medlem?
JP: Det er ikke os, der har smidt dem ud. Jeg så hellere end gerne, at vi havde dem med. Heldigvis har langt de fleste medlemmer valgt at melde sig ind direkte i erhvervsrådet. Jeg kan ikke se, at Broby har en særstatus.

 

Jan Jager: Historisk i kommunen var det sådan, at erhvervsrådet var en paraplyorganisation. Det er derfor Broby er tilbage, fordi de andre er blevet individuelle medlemmer.

 

Enstemmigt vedtaget! Ingen stemte imod vedtægtsændringerne.

 

  1. Valg til bestyrelsen

Udpegede medlemmer; Arne Brunholm (Broby Erhvervsforening), Hans Stavnsager (borgmester), Søren Kristensen (Formand Teknik/miljø), Flemming Sørensen (FH)

På valg:

Niels Nyboe: Har været med i bestyrelsen fra starten af erhvervsrådet. Er kasserer og driver konferencevirksomhed og landbrug på Tøystrup Gods ved siden af.  – Valgte at trække sit kandidatur, da der var så mange nye for at give plads til nyt liv og ånd i bestyrelsen

 

Johnny Poulsen – nuværende formand de seneste to år. Driver Ryslinge Tagdækning i Kværndrup som han overtog fra sine forældre for seks år siden.

 

Karsten Lykkegaard. Bestyrelsesmedlem. Driver Lykkegaard Pumper i Ferritslev og går meget op i uddannelse af lærlinge. Virksomheden har haft lærlinge i mere end 100 år og arbejdet med at uddanne de unge til at kunne tage over fylder meget – både på virksomheden og i den energi Karsten lægger i arbejdet i erhvervsrådet.

 

Tobias Stanek, Konsulenthuset ProSee – Det er nemt at være ny dreng i klassen – Det her er mit første erhvervsrådsmøde. Kender måske 5-7 mennesker her. Arbejder med rekruttering og outplacement, og vil også gerne tage mig af dem, som bliver til overs i virksomheder. Arbejder også med mødefacilitetering og samarbejde i mindre byer. Gør jeg i 10 byer.

Er tilbageflytter. Jeg har haft en pause fra kommune i 15 år, har boet i Grønland og andre steder. Har fået et ønske om at bidrage lokalt. Man kan være frivillig fodboldtræner eller foreningsmenneske, men jeg vil gerne bidrage med min tid, mine kompentencer – blandt andet derfor jeg stiller op i dag.

 

Anne Farup, I gang med sang: Jeg er sangerinde og foredragsholder, startede i 2019 og har stort set ikke haft noget at lave det seneste år – men det har jeg fået, nu er kalenderen fyldt. Jeg laver også musik for virksomheder. Min fod her i dette råd er især iværksættere. Iværksættere får for lidt opmærksomhed i denne kommune – vi bliver sendt til Svendborg for at komme på kursus etc– vigtigt at skabe et sted, hvor vi kan mødes og snakke.

Jeg ser også mig selv som et bindeled mellem det kulturelle foreningsliv og erhvervsliv. Uden kultur er der ikke noget erhverv, for så vil ingen flytte hertil.

Måske kan jeg bidrage uden at sidde i rådet.

 

Vicky Bender Lorenzen, VBL Rådgivning

Har en virksomhed som arbejder med GDPR – hjælper med at få det til at virke i virkeligheden. Jeg synes paragraffer og jura er sjovt og vil gerne bidrage med viden om det. Jeg er også med i Code of Care – og så har jeg svært ved at sidde på hænderne, vil gerne involvere mig  det, som jeg alligevel er med i.

 

Niels Nyboe, Tøystrup Gods: Jeg har siddet i en lang årrække og har siddet på pengekassen. Til jer der måtte være i tvivl, vi rutter ikke med pengene. Vi gør rigtig meget for vores medlemmer, men vi løber også stærkt og uddelegerer og gør en stor indsats. Har Tøystrup Gods med konferencevirksomhed og landbrug

 

Karsten Lykkegaard, Lykkegaard Pumper Jeg driver en maskinfabrik på Midtfyn som er 138 år gammel, 4. og 5. generation er i gang nu. Vores store interesse er uddannelse af de unge mennesker og fremme interessen for håndværkeruddannelse. Sidste år fik vi prisen for at have lærlinge, og det er jeg meget stolt af. Jeg brænder for at fremme vores fag

 

Johnny Poulsen – Ryslinge Tagdækning. Laver alt indenfor tagdækning. Kastede mig ind i det her for at finde ud af, hvordan det her hang sammen. Jeg satte mig for – at for at finde ud af det måtte jeg gå ind i det, men blev fanget.

Det er spændende at gøre noget for fællesskabet. Jeg glæder mig helt vildt til at give den maks gas og udvikle vores kommune.

 

Niels Nyboe: ”Det er første gang, jeg har oplevet så mange, der har stillet op. Jeg har ikke informeret bestyrelsen om det her – håber I vil tilgive det. Det er fantastisk at der kommer tre nye kandidater – De skal have lov at få plads i bestyrelsen. Så derfor behøver I ikke at stemme på mig. ”

 

Valgt:

Johnny Poulsen (43)

Karsten Lykkegaard (30)

Anne Farup (28)

 

Tobias valgt til suppleant (22)

 

Valg af revisor – Jens-Christian er gået – og genvalgt.

  1. Eventuelt

Der var intet under eventuelt

 

 

 

 

 

 

KontaktFaaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Glasmestervej 31 - 5772 Kværndrup

ErhvervskonsulentKonsulent

Klaus Juul Jensen

AdministrationBogholder

Gitte Lei

FakturaKasserer

Søren Haller

NyhedsbrevWebmaster

Sofie Janerka
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Copyright © 2020 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. All rights reserved  –  Design: Mark & Storm Grafisk.