Nyt fra bestyrelsen juni 2020

15. juni 2020by FME
Logo FM Erhverv

Bestyrelsesmødet i juni var det første, hvor bestyrelsen mødtes fysisk efter corona-nedlukningen. Det foregik i byrådssalen på rådhuset i Ringe, hvor der var god plads til at holde afstand og være alle i samme lokale samtidig.

Stilhed for Jens Sylvest

Mødet startede med, at alle rejste sig og holdt et øjebliks stilhed til ære for Jens Sylvest, som gik bort i februar.

Shophosos.dk

Den virtuelle gågade, www.shophosos.dk som vi i samarbejde med bymæglerne i Ringe og Vores Faaborg og Egn fik sat i gang i corona-tiden er kommet godt fra start.

Der kom langt over 100 butikker og virksomheder på fra starten og mange har været glade for at være med i det med gaverne fra kommunen.

Konceptet skal videreudvikles fremover, men der kommet godt i gang.

 

Nyt fra Erhvervskonsulenten Klaus Juul Jensen – hvad sker der derude?

Klaus har fået en anderledes start end forventet på grund af Corona, da han ikke har kunnet tage på virksomhedsbesøg.

Til gengæld har han i de seneste måneder været i kontakt med mange virksomheder, især omkring regler og rådgivning ifb Covid-19.

Netværket med rådgivning fra lokale revisorer og advokater har været et godt samarbejde. Trykket på forespørgslerne er nu aftaget.

Åbningerne i samfundet betyder også, at Klaus nu igen så småt kan tage på virksomhedsbesøg.

På den positive side er der – her midt i krisen – overraskende mange henvendelser omkring nogle, som ønsker at starte virksomheder op.

Søren Haller træder ind i bestyrelsen og generalforsamlingen 2020 bliver udskudt 

Det blev besluttet at udskyde generalforsamlingen et år.

Det bliver meldt ud i nyhedsbrev, alle bliver genvalgt.

Søren Haller, Haller Entreprise ApS i Årslev har takket ja til at gå ind på den ledige plads, der siden sidste generalforsamling har været forbeholdt et medlem, der repræsenterer den nordlige del af kommunen.

Velkommen til Søren i bestyrelsen.

 

Generalforsamling 2021 bliver afholdt 25. marts. Vi satser på at holde det på Brobyværk Kro,

 

Der bliver planlagt besøg hos Årets Virksomhed, PA Savværk Korinth og Årets Iværksætter, Det Rigtige Faaborg, hvor vi samtidig hylder dem for prisen, nu hvor de ikke bliver det på en generalforsamling.

 

Der er i øvrigt en dato for besøg hos Haller Entreprise, som blev Årets Iværksætter 2018. Det bliver den 2. juli.

 

Status på byggesagsbehandling og ledighedstal

Byggesager

I februar nåede blev der færdigbehandlet 160 byggesager, som vi havde sat os som mål. Så kom Corona, og i mens alle ansatte har arbejdet hjemmefra har vi kun nået ca 125/mdr. I marts var det stadig flere, end der kom ind, men i april og maj er der kommet 135.

Vi håber at speede det op igen, nu hvor de ansatte er tilbage og lettere kan sparre med hinanden

 

Code of Care

Kommunen er gået ind i et koncept ”Code of Care”, som skal hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i gang igen. Det er første kommune på Fyn, men vi tror på, at det kan gøre os dygtigere til at få flere i gang igen.

 

Seneste ledighedstal:

Der er kommet væsentligt flere – landsplan 32 % flere end sidste år, vi er på 29 %. I konkrete tal er der 1400 mere i ledighedskøen end sidste år på dette tidspunkt.

FMK er den kommune med den laveste stigning på Fyn. Relativt stadig god gang i beskæftigelsen her i kommunen. Det skyldes sandsynligvis, at her er mange virksomheder i håndværksbranchen, som ikke rigtig er blevet ramt af krisen.

Der er dog stor usikkerhed omkring, hvor mange nye ledige der kommer 1. juli.

Ledigheden bliver målt relativt ift de andre kommuner, da kompensationen bliver udregnet ift resten af landet. Det kan rykke meget rundt på kommunal økonomi

 

Lystsejlerne er presset – vi forsøger at tyskere/turister kan få lov til at overnatte forskellige steder i stedet for som nu kravet om seks dage samme sted. Ingen lystsejlere eller cykelturister sover samme sted seks nætter i træk.

 

Erhvervsrådet har fået ny hjemmeside

Hjemmesiden er kommet i luften. Den har fået ros, bla fra nye medlemmer. Der mangler stadig medlemsoversigt.

 

Status vedr. Netværksmøder

Netværksmødet med Nils Villemoes er rykket til august.

Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer deltager gratis i alle netværksmøder – også dem med deltagerbetaling.

 

Orientering fra Virksomhedspanelet 

Carsten: Første møde den 15. juni. Har ligget stille i en periode, men skal nok komme i gang igen.

 

Erhvervsrygsækken:

Arne Brunholm:

36 af 45 virksomhedsbesøg blev aflyst pga Corona.

Vi vil gerne have indkøbt udstyr til at optimere forholdene for eleverne – såsom sikkerhedssko og hjelme.

15 skoler er med PT

 

Carsten nåede at have besøg og det var rigtig positivt. Det er sundt for begge parter. Hos Johnny lærte nogle piger at folde en tommestok ud 😉 Respekt for lærerne i forhold til, hvor bredt deres publikum er.

 

 

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråds rolle i fremtiden

Kunne vi forestille os at rykke erhvervsrådet op i en anden kaliber, hvor vi er større og stærkere som forening. Vil eksempelvis gerne kunne tilbyde mere erhvervsrådgivning til medlemmer, men det vil også kræve , at der er ansatte eller som tager sig af (en del af) driften i hverdagen.

Formandsposten tager lang tid – skal det drives højere, skal der være ansatte.

Diskussion om visionen for fremtiden og hvad det vil kræve i forhold til eventuelle ansatte og deraffølgende kontingentstigning og/eller flere medlemmer.

Ansættelse kan eventuelt ske i samarbejde med kommunen

Dialog fortsætter efter mødet.

Erhvervsrådet på LinkedIn

Erhvervsrådet har oprettet en LinkedIn-profil (https://www.linkedin.com/company/53529347/), dels  fordi det på mange måder giver mere mening at være til stedet på LinkedIn ift virksomhedsejere og business-aktiviteter.

KontaktFaaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Glasmestervej 31 - 5772 Kværndrup

ErhvervskonsulentKonsulent

Klaus Juul Jensen

AdministrationBogholder

Gitte Lei

FakturaKasserer

Søren Haller

NyhedsbrevWebmaster

Sofie Janerka
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Copyright © 2020 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. All rights reserved  –  Design: Mark & Storm Grafisk.